VWO Fieldwork doneert aan Artsen zonder Grenzen!

VWO Fieldwork doneert ook in 2018 weer aan Artsen zonder Grenzen:

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is. Van medische basiszorg tot noodchirurgie, van het geven van vaccinaties tot psychosociale hulp, van het uitdelen van hulpgoederen tot het installeren van water- en hygiënische voorzieningen.

De teams werken in ziekenhuizen, klinieken, gezondheidsposten, mobiele hulpposten en speciale behandelcentra

-in oorlogs-, conflict- en rampgebieden
-ongeacht afkomst, religie of politieke overtuiging
-ter plaatse, door eigen teams
-daar waar de nood het hoogst is
-gegeven door hulpverleners met de juiste kennis, vaardigheid en expertise


Ook dat hoort erbij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen door steun aan een doel, dat wij een warm hart toedragen!

 

<< TERUG

img_logo