VWO Fieldwork stuurt geen spamberichten en deelt uw gegevens nooit met derden. Als u meedoet aan onderzoek op locatie of online, ontvangt u hiervoor altijd een vergoeding.

VOORWAARDEN BIJ INSCHRIJVING

Wie kan zich inschrijven in het bestand?
Iedereen van twaalf jaar en ouder die in Nederland woont kan zich inschrijven. Basisvoorwaarden zijn: het in bezit zijn van een e-mailadres en de beschikking hebben over toegang tot internet. Daarnaast dient u minimaal één telefoonnummer in te vullen. U mag u slechts eenmaal inschrijven. U wordt via e-mail uitgenodigd deel te nemen aan de onderzoeken die wij op locatie of online organiseren. Wanneer u mee wilt doen aan een onderzoek waarvoor u wordt uitgenodigd, kunt u zich per e-mail opgeven. Een definitieve uitnodiging volgt dan per telefoon. In sommige gevallen zullen zich meer personen opgeven voor een onderzoek dan nodig is. Het is dan ook mogelijk dat u niet voor elk onderzoek waarvoor u zich opgeeft een definitieve telefonische uitnodiging ontvangt.

Toestemming van ouders/verzorgers bij deelname
Jongeren in de leeftijd van 12 of jonger, 13, 14 of 15 jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan de onderzoeken met toestemming van hun ouders/verzorgers. Bij deelname aan een kwalitatief marktonderzoek zal VWO Fieldwork daarvoor (schriftelijk) toestemming vragen aan de ouders/verzorgers.

Beloning voor deelname aan onderzoek
Indien u meedoet aan het onderzoek op ontvangt u daarvoor een deelnemersbeloning die meestal tussen de €20 en €75 ligt, afhankelijk van de soort en duur van het onderzoek.

Persoonsgegevens
Als u inschrijft zullen wij u om een aantal gegevens vragen, zoals geboortedatum, geslacht, gezinssamenstelling en eventueel productgebruik om zo vast te kunnen stellen of u voor een bepaald onderzoeken uitgenodigd kunt worden. De informatie wordt alleen voor dat doel gevraagd en zal dan ook nooit aan derden worden doorgegeven. Wel zullen wij de gegevens die u nu en in de toekomst invult in combinatie met uw adresgegevens bewaren, zodat u niet steeds voor elk onderzoek uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Bovendien wordt hierdoor voorkomen dat wij u lastigvallen met uitnodigingen voor onderzoeken waarvoor u niet in aanmerking komt.

CBP
Uiteraard gaat VWO Fieldwork zeer zorgvuldig om met uw gegevens en houden wij ons daarbij aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wanneer u akkoord verklaart met deze voorwaarden geeft u ons toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens en u uitnodigingen voor komende marktonderzoeken te sturen. Deze gegevens worden uit het bestand van VWO Fieldwork verwijderd zodra de inschrijving beëindigd wordt (door u zelf of door VWO Fieldwork).

Wijzigen van uw gegevens
Wanneer u wordt uitgenodigd voor een onderzoek, krijgt u in de e-mail de mogelijkheid uw gegevens - indien nodig - te wijzigen. Het is ook altijd mogelijk andere gegevens dan de gegevens die in de e-mail staan te wijzigen. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze selectieafdeling via selecties@vwo-fieldwork.nl

Beëindiging inschrijving
Uw inschrijving in ons bestand kunt u op ieder gewenst moment beëindigen. Dat kan door een e-mail met uw naam en adres te sturen naar info@vwo-fieldwork.nl Een link naar de plaats waar u kunt uitschrijven, wordt tevens in iedere uitnodigingsmail opgenomen. VWO Fieldwork is niet verplicht om respondenten uit te nodigen en mag respondenten zonder opgaaf van redenen uit het bestand verwijderen.

 

<< TERUG